Mitforton Oscar of Leadburn

gelb

HD:HS 6/3  ED:frei/frei

RD/PRA/HC:frei/frei/frei

F.T.Winner/open)CoM

 

Gosberry Govenor

schwarz

HD:HS 4/2  ED:frei/frei

RD/PRA/HC:frei/frei/frei

GB-F.T.-CH.

   
 
   
 
     
 
   
 

Gundog`s Choise Dark Summer

gelb

HD:B2  ED:frei/frei

RD/PRA/HC:frei/frei/frei

WT,APD A,JP/R;BLP,

div.Workingtest (F)